ŽSR z eurofondov zakúpia dve nové diagnostické vozidlá za 25 mil. eur

(15.11.2014, Dodatok k Úradnému vestníku EÚ S221)

ŽSR vyhlásili  súťaž na dodávku dvoch diagnostických motorových vozidiel, ktorý bude financovaný z eurofondov v predpokladanej cene 25 mil. eur bez DPH. Jedno vozidlo má slúžiť na meranie geometrických parametrov koľaje, stavu koľajníc a súčastí železničného zvršku, priestorovej priechodnosti, komplexného merania trakčného vedenia a zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky pri požadovanej max. rýchlosti 160 km/h. Druhé vozidlo (defektoskopický vozeň) má slúžiť na vykonávanie kontinuálnej defektoskopickej kontroly koľajníc a výhybiek kombináciou nedeštruktívnych metód skúšania pri rýchlosti max. 70 km/h v závese za hnacím. Pri preprave vo vlaku alebo v závese za hnacím vozidlom má byť jeho max. rýchlosť  140 km/h. Obstarávanie sa uskutoční v dvoch etapách. ŽSR najprv zakúpia obe vozidlá a potom plánujú prestavbu prvého vozidla na vozidlo s vlastným pohonom nezávislej trakcie.

Celá dodávka bude rozložená na 30 mesiacov, pričom sa bude spolufinancovať v dvoch programových obdobiach eurofondov – z OPD a OPII. O súťažné podklady možno požiadať do 30.12.2014, rovnaký termín platí aj na podanie ponúk.