Odpadové hospodárstvo

Portfólio

Odpadové hospodárstvo

Našej spoločnosti záleží na životnom prostredí, a preto investujeme aj do odvetvia odpadového hospodárstva. Zaujímame sa o recykláciu
a revitalizovanie našej krajiny.  Preto sa už dlhodobo venujeme aj komplexným riešeniam v oblasti sanácie a likvidácie znečistenia pôdy či vody.