Strojárstvo

Portfólio

Strojárstvo

Strojárstvo, konštrukcia ťažkej techniky a jej prenájom je odvetvie, v ktorom sa pýšime silnou tradíciou a prestížou. Pomáhame
spoločnostiam venujúcim sa tomuto odvetviu, aby sa vyvíjali a rástli v silnom konkurenčnom poli.