Medzinárodná preprava

Portfólio

Medzinárodná preprava

V dobe, v ktorej ide čoraz viac o čas, investujme do spoločností s medzinárodnou prepravou, pričom
sa snažíme o skvalitnenie ich služieb a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti.