25. februára 2015

Optifin invest predal svoj podiel v MMV

Maďarská tlač informuje, že súkromná železničná spoločnosť Magyar Magánvasút Zrt. (MMV) je od začiatku roka výhradne v maďarskom vlastníctve. Doteraz ju vlastnil maďarský Petrolsped a slovenský Optifin Invest s 50% podielom. Ten však svoj podiel predal Petrolspedu, ktorý ovládajú Zsolt Kelényi, Béla Nagy a László Kozár. Podľa médií táto zmena zjednodušuje prevádzku MMV, ktorá zároveň musela prehodnotiť svoju činnosť a budúce smerovanie.

 

Generálna riaditeľka MMV Eva Tamás-Vadnai sa novinárom posťažovala na silnejúcu konkurenciu. Má ísť napríklad o slovenských dopravcov, ktorí svoj náklad prepravujú cez viacero krajín a svoj zisk si vytvárajú tým, že svoje tarify prispôsobujú miestnemu regulačnému a trhovému prostrediu. Na základe toho si môžu dovoliť, že v Maďarsku často prepravujú za takú cenu, ktorá pre ostatné miestne spoločnosti predstavuje významnú konkurenčnú nevýhodu a preto sú aj menej konkurencieschopné.

 

MMV plánuje rozšíriť svoje pôsobenie v zahraničí. Dopravnú licenciu získala pred dvoma rokmi na Slovensku, kde však viac využíva spoluprácu so slovenskou dcérou Petrolspedu, ktorá má licenciu aj v ČR. Koncom minulého roka získala MMV rakúsky bezpečnostný certifikát a pripravuje sa na získanie rumunského a chorvátskeho povolenia.

 

MMV so sídlom v Budapešti vznikla v roku 2003, venuje sa logistike, železničnej nákladnej doprave a lízingu nákladných vozňov. Vo svojej flotile má 12 rušňov – väčšinou rumunských, 95 otvorených vozňov, 37 cisternových a 35 vozňov na prepravu kontajnerov. V roku 2013 mala prepraviť cca 2,3 mil. ton nákladu a na trhu jej mal patriť 4,7%.

 

zdroj: 25.2.2015; spracované zo zahraničných zdrojov