Významné ocenenie

Spoločnosť Tatravagónka a.s. získala koncom mesiaca máj cenu, ktorú udeľuje Zväz strojárskeho priemyslu, „Strojársky výrobok roka 2015“.

 

Ocenenie získal vagón, ktorý sa v Poprade nielen vyrába, ale je výsledkom inovatívneho prístupu konštruktérov spoločnosti Tatravagónka. Vo firme, ale ani v Európe vagón nenazve nikto inak ako „Ľahká osemdesiatka“, resp. „Light Eighty“. Vozeň je určený na prepravu kontajnerov a podstatná inovácia tkvie v zmene podvozka a vo výraznej úspore hmotnosti.

 

Operátori kombinovanej dopravy a prevádz­kovatelia kontajnerových terminálov pôsobia­ci vo svete intermodálnej prepravy vedia, že na­príklad pri zaťažení nápravy 22,5 ton môže mať vozeň s nákladom hmotnosť max. 90 ton. A to znamená, že čím vyššiu hmotnosť má samot­ný vagón, tým menšie množstvo nákladu mô­že previezť a naopak.

 

Výsledkom práce zamestnancov spoločnosti Tatrava­gónka je výroba 80-stopového vozňa s vlastnou hmotnosťou iba 21 500 kg, čo je obrovský úspech, pretože pre porovnanie napríklad va­gón Sgnss 60´ (60-stopový vagón) má hmot­nosť 19 ton a kĺbová 80-ka až 27,5 ton.b Konštrukčná kancelária firmy patrí dlhodobo k špičkám vo svojom obore – riešenia navrhnuté v Poprade oceňujú zákazníci z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Švédska – teda vagóny spod Tatier brázdia koľaje po celej Európe.

 

UNIKÁTNA KONŠTRUKCIA

 

Tento najvyužívanejší vozeň na prepravu kon­tajnerov sa vyznačuje nižšou vlastnou hmot­nosťou, vysokou úložnou nosnosťou a veľkou univerzálnosťou. Naloženie vagóna je možné riešiť 30-timi rôznymi kombináciami 20´, 26´, 30´, 40´, 45´, High cube, High cube pallet wide kontajnerov a výmenných a cisternových nad­stavieb. Markantné zníženie vlastnej hmotnos­ti s unikátnou konštrukciou kostry umožňuje operátorom rapídne zvýšiť efektivitu prepravy. Úspora na trati pri prázdnom vlaku predstavu­je 113 ton, čo je skoro 20 percent hmotnosti vla­ku. Odstránením kĺbového mechanizmu, a te­da odstránením stredného podvozka, sa znižujú aj náklady na obstaranie a údržbu vagóna. Va­gón dosahuje najvyššiu rýchlosť 100/120 km/h (22,5 t/20 t/nápr.).

 

„Ocenenie cenou ,Strojársky výrobok roka 2015‘ na MSV v Nitre je pokračovaním kontinuálneho vývoja našej konštrukčnej kancelárie. Je to stvár­nenie požiadavky našich zahraničných zákazní­kov. Oceňujú invenciu a prístup našich ľudí, čo ma zvlášť teší. V tíme na úseku vývoja a konštrukcie pracujú naozaj kreatívni, šikovní a technicky veľmi zdatní kolegovia, preto naša konštrukčná kancelária má naozaj veľmi zvučné meno u našich zahraničných partnerov,“ povedal generálny riaditeľ firmy Matúš Babík.

 

zdroj: zspsr.sk, tatravagonka.sk