Ostatné služby

Portfólio

Ostatné služby

Kvalitná gastronómia a manažment reštaurácií je ďalšou súčasťou nášho portfólia. Investujeme do spoločností, ktoré každý deň pracujú s koncovými
zákazníkmi a poskytujú im tie najkvalitnejšie produkty. Neustále sa snažíme zvyšovať ich úroveň.